Strona główna

Mechanika
Elektronika
Auto-Gaz
Klimatyzacja

Kontakt

 


Nasi partnerzy:


Auto-Gaz

Zasady udzielania kredytów na zakup towarów i usługi

 

Zasady ogólne

 • Bank kredytuje zakup towarów trwałego użytku oraz usługi
 • Kredyt na oświadczenie: 300 zł – 4.000 zł brutto
 • Okres kredytowania – od 6 d0 60 miesięcy.

 Wymagany dochód kredytobiorcy wynosi 500 zł netto – bez względu na źródło dochodów. 

Kredyt na oświadczenie

Gdzie klient jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość dochodów
Maksymalna kwota kredytu na oświadczenie wynosi 4.000 zł brutto, przy czym Bank może obniżyć wskazaną kwotę, w zależności od zweryfikowanej historii kredytowej klienta.
Klient musi posiadać ważny dowód osobisty lub kartę stałego pobytu i paszport oraz zameldowanie na terenie polski.
Klient musi posiadać przynajmniej jeden numer telefonu: prywatny (stacjonarny lub komórkowy zarejestrowany na kredytobiorcę) lub służbowy.
Minimalny okres zatrudnienia wynosi 3 m-ce. 

Dokumenty obowiązujące przy standardowej procedurze

Umowa o prace

 • Oryginał zaświadczenia o zarobkach lub
 • Aktualna umowa o prace lub
 • Wyciąg z rachunku osobistego za ostatnie 3 m-ce

Emerytura

 • Ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (może być w formie przekazu pocztowego) lub
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub
 • Ostatnią waloryzacje świadczenia lub
 • Wyciąg lub historia z rachunku bankowego (zawierającego wpływ emerytury)

Zasiłek przedemerytalny

 • Ostatni lub przedostatni odcinek zasiłku przedemerytalnego (może być w formie przekazu pocztowego) lub
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku emerytalnego lub
 • Ostatnią waloryzacje świadczenia lub
 • Wyciąg lub historia z rachunku bankowego (zawierającego wpływ renty) 

Renta

 • Ostatni lub przedostatni odcinek renty (może być w formie przekazu pocztowego) lub
 • Decyzja o przyznaniu renty lub
 • Ostatnią waloryzacje renty lub
 • Wyciąg lub historia z rachunku bankowego (zawierającego wpływ renty)

Działalność gospodarcza

 • Wpis do ewidencji lub KRS
 • Nip

Oraz

 1. Zasady ogólne
  1. Ksiązka przychodów i rozchodów za ostatnie 3 m-ce lub
  2. 3 ostatnie wpłaty podatku lub
  3. Zaświadczenie z US o wysokości dochodu
 2. Karta podatkowa
  1. Decyzja US o wysokości należnego podatku
  2. Oświadczenie klienta o wysokości dochodu za 6 m-cy
 3. Ryczałt
  1. Dowody opłat podatku za 3 ostatnie m-ce
 4. Rolnik
  1. Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach i braku zależności lub
  2. Nakaz płatniczy (nie starsze niż 3 m-ce)
  3. Decyzja o wysokości podatku (nie starsza niż 3 m-ce)

 

 

 

 

Zaufaj profesjonalistom - www.sowcar.pl